BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY CHF
Skip to content

Jak sprawdzić uprawomocnienie wyroku?

Jak sprawdzić uprawomocnienie wyroku?

Czy możliwe jest wykreślenie hipoteki po uzyskaniu prawomocnego wyroku? 

Jeszcze do niedawna wiele wydziałów ksiąg wieczystych uważało, że do wykreślenia hipoteki konieczna jest zgoda banku. Obecnie, kiedy w sprawach frankowych wyrok jest prawomocny, frankowicz może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki. Taka zmiana wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 8 września 2021 roku, która dała kredytobiorcom możliwość wykreślenia hipoteki na podstawie prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową. Oznacza to, że można wnioskować o wykreślenie wpisu hipoteki bez potrzeby uzyskania listu mazalnego oraz bez konieczności prowadzenia kolejnego, skomplikowanego procesu sądowego. Kancelaria prawna posiada wyspecjalizowane doświadczenia, dlatego warto z nią współpracować.

Prawomocność wyroku jest kluczowa, ponieważ oznacza, że orzeczenie sądu staje się ostateczne i wiążące dla wszystkich stron. Strony oraz organy państwowe muszą dostosować się do treści wyroku. Kiedy wyrok sądu jest prawomocny? Wyrok staje się prawomocny w następujących okolicznościach:

  • Gdy zostanie wyczerpany tok instancyjny – wyrok sądu II instancji staje się prawomocny z chwilą jego wydania, czyli w dniu ogłoszenia.
  • Gdy żadna ze stron nie skorzystała ze środka odwoławczego w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem osobie uprawnionej do sporządzenia apelacji.
  • Gdy, mimo odwołania, sąd wyższej instancji zmienił lub utrzymał w mocy zaskarżony wyrok – wtedy wyrok staje się prawomocny w dniu wygłoszenia orzeczenia.

Co oznacza prawomocny wyrok? 

Prawomocny wyrok sądu to orzeczenie, które stało się ostateczne i nie podlega dalszym środkom odwoławczym. Strony postępowania sądowego nie mają już możliwości składania apelacji od wyroku.

Kiedy wyrok jest prawomocny? 

W sytuacji, gdy apelacja została złożona przez stronę skarżącą w terminie, wyrok frankowy nie może być uznany za prawomocny. Wówczas należy czekać na wydanie ostatecznego wyroku przez sąd II instancji. Jednak jeśli strona skarżąca nie dochowa terminu złożenia apelacji lub jej nie złoży, wyrok staje się prawomocny. Wyrok sądu apelacyjnego uprawomocnia się z chwilą jego wydania, jeśli nie przysługuje na niego skarga kasacyjna.

Termin uprawomocnienia wyroku zależy od kilku czynników:

  • Jeśli strony nie złożą wniosku o uzasadnienie wyroku w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia, wyrok uprawomocni się ósmego dnia.
  • Jeśli strona nie złoży apelacji w terminie 14 dni, wyrok I instancji uprawomocni się piętnastego dnia.
  • W przypadku uznania przez sąd II instancji apelacji za zasadną i zmiany wyroku zgodnie z żądaniem skarżącego, wyrok II instancji staje się prawomocny z dniem jego ogłoszenia.
  • W przypadku oddalenia apelacji przez sąd II instancji, wyrok I instancji staje się prawomocny z dniem wydania wyroku sądu II instancji.

Wyrok I instancji uprawomocnia się, jeśli strony nie złożą apelacji w terminie. Wyrok II instancji staje się prawomocny w dniu jego wydania. Od prawomocnego wyroku można wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, jeśli są uzasadnione podstawy. Sąd Najwyższy bada jedynie, czy w trakcie procesu nie doszło do uchybień proceduralnych. Może utrzymać wyrok w mocy lub uchylić go i skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd tej samej instancji.

Prawomocne wyroki frankowe muszą być wykonane, nawet jeśli wniesiono skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sposób wykonania zależy od treści wyroku:

  • Prawomocne stwierdzenie nieważności umowy kredytowej skutkuje wzajemnym rozliczeniem stron. W takiej sytuacji frankowicz może również wykreślić hipotekę.
  • Prawomocne odfrankowanie umowy pozwala frankowiczowi żądać nowego harmonogramu spłat oraz zwrotu nadpłat. Kredyt staje się kredytem złotówkowym z niższym oprocentowaniem.

Pytania i odpowiedzi 

1. Czy można wykreślić hipotekę po uzyskaniu prawomocnego wyroku?

Tak, po uzyskaniu prawomocnego wyroku w sprawie frankowej, możliwe jest złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki. Dzięki uchwale Sądu Najwyższego z 8 września 2021 roku kredytobiorcy mogą wykreślić hipotekę na podstawie prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową, bez potrzeby uzyskania zgody banku.

2. Co oznacza prawomocny wyrok?

Prawomocny wyrok to orzeczenie sądu, które jest ostateczne i nie podlega dalszym środkom odwoławczym. Oznacza to, że strony postępowania nie mogą już składać apelacji od wyroku, a wyrok jest wiążący dla wszystkich stron i organów państwowych.

3. Kiedy wyrok sądu staje się prawomocny?

Wyrok sądu staje się prawomocny w następujących sytuacjach:

– Po wyczerpaniu drogi instancyjnej – wyrok sądu II instancji staje się prawomocny z chwilą jego wydania.

– Gdy żadna ze stron nie złoży apelacji w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

– Gdy sąd wyższej instancji utrzyma w mocy lub zmieni zaskarżony wyrok – wtedy wyrok staje się prawomocny w dniu ogłoszenia orzeczenia.

4. Czy jest możliwe odwołanie się od prawomocnego wyroku?

Nie, od prawomocnego wyroku nie można się odwołać poprzez apelację. Możliwe jest jednak wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, jeśli są uzasadnione podstawy proceduralne. Sąd Najwyższy bada jedynie, czy w trakcie procesu nie doszło do uchybień proceduralnych.


Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Jak sprawdzić uprawomocnienie wyroku?

Jak sprawdzić uprawomocnienie wyroku?
Czy możliwe jest wykreślenie hipoteki po uzyskaniu prawomocnego wyroku?  Jeszcze do niedawna wiele wydziałów ksiąg wieczystych uważało, że do wykreślenia...

Błędy w umowie kredytowej – jak możesz je sprawdzić? 

Błędy w umowie kredytowej – jak możesz je sprawdzić? 
Choć może się wydawać, że umowy kredytowe sporządzane przez profesjonalne instytucje są zgodne z prawem i wolne od błędów, rzeczywistość...

Kiedy spadną raty kredytu hipotecznego w 2024 roku?

Kiedy spadną raty kredytu hipotecznego w 2024 roku?
Nie ma obecnie przewidywań, aby w najbliższym czasie raty kredytów hipotecznych w złotówkach, opartych na wskaźniku WIBOR, miały znacząco spaść....